Block "block-chuyen-muc" not found

Quản trị kinh doanh – Học gì và làm gì?

Quản trị kinh doanh là gì?

Quản trị kinh doanh (Business Administration) là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng kiến thức về quản lý, kinh doanh, và hoạt động doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc lãnh đạo, tổ chức, và điều hành các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu và thành công của doanh nghiệp.

Ngành Quản trị kinh doanh tập trung vào các khía cạnh cơ bản của doanh nghiệp như quản lý chiến lược, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý tiếp thị, quản lý sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. Sinh viên học quản trị kinh doanh được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và áp dụng các nguyên tắc quản lý vào thực tế kinh doanh.

quản trị kinh doanh
Group of diverse people having a business meeting

Chương trình học quản trị kinh doanh thường bao gồm các môn học cơ bản như kế toán, tài chính, tiếp thị, quản lý dự án, quản lý chiến lược, quản lý nhân sự, quản lý rủi ro, quản lý sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng. Sinh viên cũng có thể chọn học các môn chuyên ngành như quản trị kinh doanh quốc tế, quản lý tài sản, quản trị rủi ro, quản lý dự án công nghệ thông tin, và nhiều lĩnh vực khác.

Với kiến thức và kỹ năng được học trong ngành Quản trị kinh doanh, sinh viên có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực và môi trường làm việc khác nhau. Công việc sau khi tốt nghiệp có thể làm trong các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn đa quốc gia, tổ chức phi lợi nhuận, hoặc bắt đầu sự nghiệp riêng trong lĩnh vực khởi nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành Quản trị kinh doanh rất đa dạng. Sinh viên có thể tìm thấy cơ hội làm việc trong các vị trí quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tiếp thị và quảng cáo, quản lý chuỗi cung ứng, hoặc thậm chí trở thành doanh nhân khởi nghiệp.

 

Học những gì trong quản trị kinh doanh?

Trong chương trình học Quản trị kinh doanh, sinh viên sẽ được tiếp cận với một loạt các môn học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. Dưới đây là một số môn học phổ biến trong ngành này:

 1. Kế toán và tài chính: Môn học này tập trung vào việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ học về quy trình kế toán, phân tích tài chính, lập báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
 2. Quản lý tiếp thị: Môn học này tập trung vào các nguyên tắc và phương pháp tiếp thị sản phẩm và dịch vụ. Sinh viên sẽ học cách xác định đối tượng khách hàng, phân tích thị trường, phát triển chiến lược tiếp thị, quảng cáo và quản lý mối quan hệ khách hàng.
 3. Quản lý nhân sự: Môn học này tập trung vào các khía cạnh quản lý nhân sự và tài nguyên con người trong tổ chức. Sinh viên sẽ học về quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và giải quyết xung đột trong công việc.
 4. Quản trị chiến lược: Môn học này giúp sinh viên hiểu về quá trình lập kế hoạch chiến lược và quản lý chiến lược trong môi trường kinh doanh. Sinh viên sẽ học cách phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược cạnh tranh, và triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược.
 5. Quản lý dự án: Môn học này tập trung vào kỹ năng quản lý dự án và triển khai các dự án trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ học về lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quản lý tài nguyên và đánh giá kết quả dự án.
 6. Quản lý chuỗi cung ứng: Môn học này giúp sinh viên hiểu về quá trình quản lý chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ học về kế hoạch sản xuất, quản lý kho hàng.
 7. Quản lý sản xuất: Môn học này tập trung vào quản lý quá trình sản xuất và vận hành trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ tìm hiểu về kỹ thuật sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý chi phí sản xuất và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
 8. Quản lý rủi ro: Môn học này giúp sinh viên hiểu về việc đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong môi trường kinh doanh. Sinh viên sẽ học về phân tích rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro và xử lý khẩn cấp.
 9. Luật kinh doanh: Môn học này giúp sinh viên nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh. Sinh viên sẽ tìm hiểu về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật thuế và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.
 10. Quản lý đổi mới và sáng tạo: Môn học này khuyến khích sự sáng tạo và khám phá các ý tưởng mới trong doanh nghiệp. Sinh viên sẽ học cách thúc đẩy sự đổi mới, quản lý quy trình sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

Bên cạnh những môn học trên, sinh viên cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động thực tế như thực tập trong doanh nghiệp, dự án nghiên cứu, và các khóa học thực hành. Điều này giúp sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và phát triển kỹ năng thực tế trong môi trường kinh doanh.

Tổng quan, chương trình học Quản trị kinh doanh mang đến cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện về quản lý và kinh doanh. Nó giúp sinh viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề, tạo điều kiện để thành công trong nhiều ngành nghề và vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh.

 

Sau khi tốt nghiệp, công việc quản trị kinh doanh sẽ như thế nào?

Sau khi tốt nghiệp chương trình Quản trị kinh doanh, có nhiều cơ hội việc làm đa dạng và hấp dẫn trong nhiều ngành công nghiệp. Với kiến thức và kỹ năng được đào tạo, bạn có thể theo đuổi các vị trí và bước vào các lĩnh vực sau:

 1. Quản lý doanh nghiệp: Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò quản lý doanh nghiệp, từ cấp quản lý cấp cao đến cấp quản lý trung cấp. Các vị trí này bao gồm quản lý tổ chức, quản lý chất lượng, quản lý hoạt động, quản lý nhân sự và quản lý dự án.
 2. Kinh doanh và tiếp thị: Bạn có thể làm việc trong các phòng ban kinh doanh và tiếp thị của các công ty. Các vị trí có thể là quản lý sản phẩm, quản lý thương hiệu, quản lý bán hàng, quản lý kênh phân phối hoặc quản lý chiến dịch tiếp thị.
 3. Quản lý tài chính: Nếu bạn có hứng thú với tài chính và số liệu, bạn có thể làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính. Các vị trí có thể là quản lý tài chính, quản lý ngân sách, quản lý đầu tư hoặc quản lý rủi ro tài chính.
 4. Quản lý chuỗi cung ứng: Bạn có thể làm việc trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng, đảm bảo quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa diễn ra một cách hiệu quả. Các vị trí có thể là quản lý chuỗi cung ứng, quản lý mua hàng hoặc quản lý vận hành.
 5. Kinh doanh quốc tế: Với kiến thức về quản trị kinh doanh, bạn có thể tham gia vào các hoạt động kinh doanh quốc tế. Các vị trí có thể là quản lý thị trường quốc tế, quản lý dự án quốc tế hoặc quản lý kinh doanh quốc tế.
 6. Khởi nghiệp: Nếu bạn có tinh thần khởi nghiệp và muốn tự mình xây dựng doanh nghiệp, chương trình Quản trị kinh doanh cung cấp cho bạn kiến thức và các kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công. Bạn có thể áp dụng kiến thức về quản trị kinh doanh để lập kế hoạch kinh doanh, quản lý tài chính, phân tích thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh bền vững.
 7. Tư vấn và dịch vụ: Bạn cũng có thể làm việc trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ. Đây là lĩnh vực đa dạng và bao gồm tư vấn doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tư vấn quản lý, tư vấn chiến lược và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác.
 8. Quản lý dự án: Với kỹ năng quản lý và lập kế hoạch, bạn có thể làm việc trong quản lý dự án. Các vị trí có thể là quản lý dự án, quản lý rủi ro dự án hoặc quản lý chất lượng dự án.
 9. Quản lý nhân sự: Nếu bạn có hứng thú với quản lý con người, bạn có thể theo đuổi sự nghiệp quản lý nhân sự. Các vị trí có thể là quản lý nhân sự, quản lý phát triển nhân sự hoặc quản lý tuyển dụng.
 10. Nghiên cứu và phát triển: Bạn cũng có thể làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đóng góp vào việc tạo ra các ý tưởng mới và cải tiến trong doanh nghiệp. Các vị trí có thể là quản lý nghiên cứu và phát triển hoặc chuyên viên phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng cơ hội việc làm cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí địa lý, quy mô doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Điều quan trọng là bạn phải nắm vững kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và liên tục cập nhật và phát triển bản thân để nắm bắt được những cơ hội việc làm trong thị trường lao động.

 

 Phòng Đào tạo – Tuyển sinh.
📅Đăng kí xét tuyển vào học trực tuyến.
🌎Website: https://daihocthanhdong-tdu.edu.vn
📤Emai: info.tuyensinhtdu@gmail.com
📍Hotline tư vấn : 0869 560 623 Cô Linh
📍Facebook: https://www.facebook.com/ThanhDongUniversityHCM
🏷Youtobe:https://www.youtube.com/@Thandongdaihoc
🏷Tiktok:https://www.tiktok.com/@ilearning_tdu
🏷Link đăng ký: https://forms.gle/5j72z63EAECWpsy97
🎗️Tuyển sinh toàn quốc – Uy tín- An Toàn – Học I Learning
💧HỖ TRỢ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP- CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
#ilearning #Nguồn #CỬ_NHÂN #hoconline #SDT #thcs #tuyensinh
———————–
🎗️Hot “” Nhận Bổ sung thêm các lớp anh văn bao đậu đầu ra( yêu cầu học thi đầy đủ thi rớt được I Learning hoàn học phí *ưu điểm: hv học thi là đậu sẽ đỡ mất thời gian học thi lại nhiều lần) – Uy tín học viên có thể chụp lại nhé các em .
Gồm các lớp: Toefl iBT , Tiếng nhật( N2,N3,N4,N5), IELTS (thi online úc) Toeic được I learning đăng kí sẵn hv chỉ ôn và thi .”””

5/5 - (100 bình chọn)

Block "dki-chan-bai-viet" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *